RSS

Tag Archives: bat phong

Bát phong xuy bất động

Trong thiền sử Phật pháp có nhiều giai thoại vui, hài hước nhưng chứa đựng những bài học triết lý cao siêu. “Bát phong xuy bất động” là một giai thoại vui nhưng đầy ý nghĩa giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và thiền sư Phật Ấn (1032-1089).

Tô Đông Pha tên là Tô Thức, tự Tử Chiêm, hiệu là Đông Pha Cư Sĩ nên người đời thường gọi là Tô Đông Pha. Ông là một nhà văn, nhà thơ lỗi lạc đời nhà Tống, là một trong Bát đại gia Đường Tống. Ông là người sùng kính Phật pháp và thường xuyên đàm đạo Phật pháp cùng với thiền sư Phật Ấn.

TU VAN 440-To Dong Pha

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: , , ,