RSS

Tag Archives: 7 giac mo

Anand’s Seven Dreams (Bảy giấc mơ của ngài Anan)

Trước đây tôi có đọc một mẩu truyện Phật giáo là “7 giấc mơ của ngài Anan”, là một Phật tử tôi thực sự đau lòng khi phải nghĩ đến viễn cảnh của Phật pháp trong tương lai. Dù biết rằng mình đang sống vào cuối thời Tượng Pháp nhưng tôi tin chắc rằng đâu đó vẫn còn có nhiều những bậc chân tu, những bậc bồ tát, hộ pháp ngày đêm đem hết thân tâm để hoằng dương chánh pháp. Hôm nay tình cờ đọc lại câu chuyện trên bằng tiếng Anh trên trang mạng tôi cảm thấy hân hoan vì biết được Phật pháp của chúng ta sẽ được truyền bá rộng rãi cho nhiều thiện tri thức khắp nơi trên thế giới này. Vì vậy, tôi xin mạn phép chuyển ngữ câu chuyện sang tiếng Việt bằng hình thức song ngữ. Hy vọng với kiến thức hạn hẹp của mình tôi có thể góp một phần rất nhỏ bé vào sự nghiệp “hoằng pháp” của các bậc chân tu.

Duc-Phat

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: , , , , , ,