RSS

Category Archives: Thơ ca thi phú

ĐỐ VUI SỬ VIỆT

“Đố vui sử Việt” có thể xem là một tập thơ theo thể lục bát rất phổ biến ở nước ta. Nó chia làm 2 phần hỏi-đáp, bao gồm 100 câu hỏi đố của Luật sư Đào Hữu Dương và 200 câu trả lời của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.

Dụng ý của 2 tác giả là muốn dùng những câu thơ vần điệu dễ nhớ, dễ thuộc, dễ phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân để nhắc nhở về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như nuôi dưỡng tinh thần yêu nước thương nòi của đồng bào trong và ngoài nước.

Tập thơ được in lần đầu ở San Diego, năm 1985 và nó trở thành tài liệu dạy tiếng Việt trung tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose, CA.

Kết quả hình ảnh cho do vui su viet

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

ĐƯỢC

970067_136586616534776_80388049_n

Sống một kiếp người, bình an là được.

Hai bánh bốn bánh, chạy được là được.

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , ,

Bát phong xuy bất động

Trong thiền sử Phật pháp có nhiều giai thoại vui, hài hước nhưng chứa đựng những bài học triết lý cao siêu. “Bát phong xuy bất động” là một giai thoại vui nhưng đầy ý nghĩa giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và thiền sư Phật Ấn (1032-1089).

Tô Đông Pha tên là Tô Thức, tự Tử Chiêm, hiệu là Đông Pha Cư Sĩ nên người đời thường gọi là Tô Đông Pha. Ông là một nhà văn, nhà thơ lỗi lạc đời nhà Tống, là một trong Bát đại gia Đường Tống. Ông là người sùng kính Phật pháp và thường xuyên đàm đạo Phật pháp cùng với thiền sư Phật Ấn.

TU VAN 440-To Dong Pha

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , ,

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Trong sách Tình sử của Trung Quốc, có ghi sự tích như sau: Vào đời nhà Hậu Chu (907- 955), ở vùng sông Tiêu Tương tỉnh Hồ Nam, có người con gái tên là Lương Ý Nương (còn gọi là Lương Y) tài sắc vẹn toàn, nàng là con gái của Lương Tiêu Hồ (Lương Công). Nàng đã gặp một hàn sĩ phong lưu tuấn tú đến ở trọ tên là Lý Sinh. Hai người để ý yêu nhau. Cha Ý Nương biết nên nổi giận đuổi Lý Sinh đi. Ý Nương nhớ nhung đau khổ nên mới viết bài “Trường tương tư” gửi cho Lý Sinh. Xem thơ, chàng cảm động, bỏ qua mọi sự  sỉ nhục, trở lại nhà nàng và tìm mọi cách để thuyết phục cha nàng xin cho họ được làm bạn đời với nhau. Trước cảnh ốm đau tiều tụy và lời lẽ thống thiết của con trong bài thơ, cuối cùng người cha đã chấp nhận và cho họ được toại nguyện.
Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , ,

Tào Thực bảy bước làm thơ

Tào Thực (192-232), tự là Tử Kiến, là con thứ 3 của Tào Tháo và là em của Tào Phi. Tào Thực được biết đến như một văn nhân tài ba bậc nhất thời Kiến An.

Lúc Tào Tháo xây xong đài Vọng Các liền truyền lệnh cho các con của mình làm một bài phú để tán tụng. Khi đó Tào Thực được khoảng 10 tuổi đã làm bài Vọng Các đài phú khiến cho Tào Tháo hết sức hài lòng và khen ngợi và có ý lập Tào Thực làm thái tử khiến cho Tào Phi ganh ghét. Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , ,

Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người)

Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) là một bài kệ của thiền sư Mãn Giác. Ông từng làm quan triều Lý. Sau những lúc việc quan, ông thường chú tâm nghiên cứu về Thiền học. Về sau, ông xin vua Trần Nhân Tông từ quan để xuất gia tu hành. Read the rest of this entry »
 

Nhãn: , ,