RSS

Category Archives: Nho học

Tam Tự Kinh (三字經)

Tam Tự Kinh (三字經) là một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống và được bổ sung thêm đời Minh, Thanh, chủ yếu là về phần lịch sử của Trung Quốc.

Đây có thể được coi là quyển sách vở lòng của các học trò nhỏ ngày xưa. Sách đưọc Vương Ứng Luân biên soạn vào đời Tống. Sau đó nó được một số học giả Nho gia bổ sung thêm như : Âu Thích Tứ (cuối Tống), Lê Trinh ( đời Minh) và một số nho gia đời Thanh. Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: , ,