RSS

ĐỐ VUI SỬ VIỆT

16 Th5

“Đố vui sử Việt” có thể xem là một tập thơ theo thể lục bát rất phổ biến ở nước ta. Nó chia làm 2 phần hỏi-đáp, bao gồm 100 câu hỏi đố của Luật sư Đào Hữu Dương và 200 câu trả lời của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.

Dụng ý của 2 tác giả là muốn dùng những câu thơ vần điệu dễ nhớ, dễ thuộc, dễ phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân để nhắc nhở về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như nuôi dưỡng tinh thần yêu nước thương nòi của đồng bào trong và ngoài nước.

Tập thơ được in lần đầu ở San Diego, năm 1985 và nó trở thành tài liệu dạy tiếng Việt trung tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose, CA.

Kết quả hình ảnh cho do vui su viet

Trong bản thơ của giáo sư Vinh có đến 200 câu vì ông dùng 2 câu lục bát để đáp lại một câu hỏi. Để nó trở thành một màn đối đáp thú vị, trong bài viết này tôi mạn phép dùng bản đáp 100 câu của cá nhân tôi để ứng với phần hỏi 100 câu. Tuy nhiên, tôi vẫn để phần đáp của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh ở cuối bài để quí vị tham khảo cho trọn vẹn tâp thơ gốc.


Câu hỏi của Ls. Đào Hữu Dương

1. Vua nào mặt sắt đen sì?
2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?
3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?
4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?
5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?
6. Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang?
7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?
8. Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào?
9. Còn ai đổi mặc hoàng bào?
10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?
11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?
12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?
13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?
14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?
15. Anh hùng đại thắng Đống Đa?
16. Đông du khởi xướng bôn ba những ngày?
17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?
18. Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình?
19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?
20. Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ?
21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?
22. Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu?
23. Đại vương bẻ gẫy sừng trâu?
24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?
25. Hại dân bán nước bất trung? (* Tác giả bài viết đã sửa lại để loại bỏ yếu tố chính trị)
26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?
27. Lý triều nổi tiếng cao tăng?
28. Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?
29. Mười ba liệt sĩ thành Yên?
30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào?
31. Ai sinh trăm trứng đồng bào?
32. Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người?
33. Tây-Sơn có nữ tướng tài?
34. Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa?
35. Tổ ngành hát bội nước ta?
36.. Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân?
37. Vua nào sát hại công thần?
38. Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình?
39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?
40. Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân?
41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần?
42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền?
43. Công lao văn học Nguyễn-Thuyên?
44. Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai?
45. Nhà thơ sông Vị, biệt tài?
46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?
47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa?
48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò?
49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ?
50. Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng?
51. Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long?
52. Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ?
53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?
54.. Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu?
55. Đời nào có chức Lạc-Hầu?
56. Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình?
57. Danh nho thường gọi Trạng Trình?
58. Cha con cùng quyết hy sinh với thành?
59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?
60. Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan?
61. Công thần vì rắn thác oan?
62. Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh?
63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh?
64.. Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung?
65. Ngày nào trẩy hội Đền Hùng?
66. Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình?
67. Núi nào ngự trị Sơn-Tinh?
68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào?
69. Gốc nguồn hai chữ đồng bào?
70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông du?
71. Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu?
72. Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn?
73. Dẹp Thanh giữ vững giang san?
74. Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê?
75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề?
76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?
77. Móng rùa thần tặng vua nào?
78. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh?
79. Dâng vua sách lược “Trị-Bình”?
80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?
81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?
82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?
83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?
84. Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô?
85. Công thần mà bị quật mồ?
86. “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai?
87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài?
88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?
89. Dâng vua cải cách điều trần?
90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?
91. Thi nhân nổi loạn họ Cao?
92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?
93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai?
94. Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư?
95. Đông y lừng tiếng danh sư?
96. Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang?
97. Vân-Đồn ai thắng danh vang?
98. Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?
99. Mùa xuân nào phá quân Thanh?
100. Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam?


Lời đáp của tác giả bài viết (M.C.U)

1. Thúc Loan-Hắc Đế, đen sì
2. Thái Tổ họ Lý, hàn vi ở chùa
3. Hưng Đạo bẻ gậy phò vua
4. Nguyễn Trãi dùng bút, đánh lừa Vương Thông
5. Ngựa Gióng phun lửa đầy đồng
6. Voi Hưng Đạo khóc giữa dòng Hóa Giang.
7. Lê Lợi trả kiếm rùa vàng
8. Súng Cao Thắng nổ Vũ Quang thuở nào.
9. Lê Lai cứu chúa đổi bào
10. Hai Bà Trưng sánh anh hào không sai.
11. Bá Quát lên đoạn đầu đài
12. Thoát Hoan chui ống chạy dài bắc phương.
13. Bình Trọng chẳng thiết Bắc Vương
14. Mỵ Châu, lông ngỗng chỉ đường hại cha.
15. Quang Trung đại thắng Đống Đa
16. Bội Châu qua Nhật, bôn ba tháng ngày.
17. Đào Duy Từ đắp Lũy Thầy
18. Nguyễn Du thi thánh, triều Tây ẩn mình.
19. Danh chấn Bà Triệu Thị Trinh,
20. Đinh Tiên Hoàng đế, dẹp bình sứ quân.
21. Thánh Tông lập hội thơ xuân,
22. Đền Hùng, Nghĩa Lĩnh vẫn khuân trên đầu.
23. Phùng Hưng bẻ gãy sừng trâu.
24. Lê Lợi khởi nghĩa, áo nâu anh hùng.
25. Tên Trần Ích Tắc bất trung.
26. Yết Kiêu bơi lặn, anh hùng chống Nguyên.
27. Lập triều, Vạn Hạnh sấm truyền,
28. Bình Ngô, Nguyễn Trãi lưu truyền thiên thu.
29. Quốc Dân Đảng đó, Pháp thù,
30. Từ Thức treo ấn tiên du Bích Đào.
31. Âu Cơ trăm trứng đồng bào,
32. Bình Khôi, Trưng Nhị được trao tước này.
33. Thị Xuân, nữ tướng toàn tài,
34. Hàm Nghi chống Pháp, bị đày xứ xa.
35. Hát tuồng, Đào Tấn mà ra,
36. Trần Côn họ Đặng, khúc ca văn vần
37. Gia Long sát hại công thần,
38. Tố Tâm, Ngọc Phách một lần chứng minh.
39. Chống Pháp, đội Cấn dấy binh
40. Hà Thành, Hoàng Diệu bỏ mình tiếc thương.
41. Trần Cảnh mở nghiệp đế vương,
42. Văn Phức họ Lý, hiếu gương văn truyền.
43. Nôm thi Đường luật, Nguyễn Thuyên
44. Công Trứ dựng nghiệp dinh điền chứ ai.
45. Tú Xương thi phú biệt tài
46. Duy Tân chống Phàp, bị đày đảo xa
47. Mùng Năm giỗ trận Đống Đa,
48. Nam Quan, Nguyễn Trãi lời cha khắc lòng.
49. Mê Linh, Trưng Nữ vương phong,
50. Tướng Trần Quang Khải, Thăng Long chiếm thành.
51. Gia Long, Nguyễn Ánh húy danh,
52. Lăng Lê Văn Duyệt, thanh danh phụng thờ.
53. Long Quân kết nghĩa Âu Cơ,
54. Thánh Trần, Kiếp Bạc đền thờ đã lâu.
55. Đời Hùng có chức Lạc Hầu,
56. Trên sông Măng Thít, tướng Châu bỏ mình.
57. Nguyễn Bỉnh Khiêm đấy Trạng Trình,
58. Tri Phương phụ tử, hy sinh giữ thành.
59. Dạ Trạch, Quang Phục uy danh,
60. Văn An, thất trãm không thành từ quan.
61. Nguyễn Trãi vì rắn thác oan
62. Thánh Tông mở hội, nghị bàn chiến chinh.
63. Lộc Tục dòng dõi Đế Minh,
64. Mất thành, Thanh Giản bỏ mình thảm thương.
65. Mười tháng ba, giỗ Hùng Vương
66. Tháng hai mồng sáu, nhị vương trầm mình.
67. Tản Viên ngự trị Sơn Tinh,
68. Sông Đà ghép lại, tôn vinh thi hào.
69. Sinh cùng một bọc-đồng bào
70. Cụ Phan khởi xướng phong trào Đông Du.
71. Đề Thám trấn đóng chiến khu,
72. Lê Thánh Tông muốn thiên thu Tao Đàn
73. Quân Thanh, Nguyễn Huệ đánh tan,
74. Ngọa Triều Long Đĩnh, suy tàn triều Lê.
75. Hoá Giang Hưng Đạo tuyên thề
76. Kháng Minh Lê Lợi chẳng nề gian nan.
77. Thục Phán được móng rùa vàng.
78. Lý Thường Kiệt đã đánh tàn Tống-Chiêm.
79. Đắc Bằng, dâng sách uy nghiêm,
80. Đĩnh Chi tướng xấu, tựa tiềm liên hoa.
81. Hà Tiên, Mạc Cửu dựng ra
82. Thái Nguyên, Ngọc Quyến lìa xa chiến trường.
83. Quy Nhơn, Võ Tánh kiên cường,
84. Sĩ Liên, Sử ký tấm gương Lê triều.
85. Lê Văn Duyệt, mộ tiêu điều,
86. Vân Tiên, Đồ Chiểu đôi điều hóa thân.
87. Đại Từ nổi tiếng Hải Thần
88. Nhữ Học in sách, ân cần giáo dân.
89. Trường Tộ, cải cách điều trần,
90. Quang Trung cùng với Ngọc Hân thắm tình
91. Bá Quát chống đối triều đình
92. Xây thành đắp lũy, Khổng Minh-Duy Từ.
93. Khâm sai Kế Toại chẳng hư,
94. Trương Chi tiếng hát tương tư tháng ngày.
95. Đông y Hải Thượng đại tài,
96. Thánh Trần không thắng, không hoài Hóa Giang.
97. Khánh Dư nức tiếng danh vang,
98. Trạng Trình ẩn dật chẳng màng lợi danh
99. Xuân Kỷ Dậu, đuổi quân Thanh
100. Tự do, hạnh phúc, an lành Việt Nam.


Lời đáp của Gs. Nguyễn Xuân Vinh

1. Vua nào mặt sắt đen sì ?
Tướng Mai-Hắc-Đế, sử ghi chống Đường.

2. Quét chùa mà tướng đế-vương,
Lý-Công, tên Uẩn, xuất đường lên ngôi.

3. Phò vua, chống giặc cõi ngoài,
Đức Trần-Hưng-Đạo dẹp suôi hận lòng.

4. Bút thần đâu sợ Vương-Thông,
Thù cha, Nguyễn-Trãi có công dựng triều.

5. Gậy thần, ngựa sắt cao siêu,
Thiên-Vương Phù-Đổng một chiều thét vang.

6. Voi lầy, nhỏ lệ Hóa-Giang,
Đại-Vương Hưng-Đạo quyết đường dẹp Nguyên.

7. Kiếm thần, lập quốc, báo đền,
Vua Lê trả lại rùa thiêng trên hồ.

8. Vũ-Quang, chống Pháp lập đô,
Súng do Cao-Thắng, phất cờ cụ Phan.

9. Lê-Lai đổi mặc áo vàng,
Để vua Lê-Lợi thoát vòng gian lao.

10. Triệu, Trưng kể lại biết bao
Nữ nhi sánh với anh hào kém chi

11. Ngang tàng cung, kiếm, cầm, thi,
Ông Cao-Bá-Quát sá gì phân thây!

12. Thoát-Hoan, Vạn-Kiếp sa lầy,
Ống đồng chui rúc, từ đây kéo về.

13. Nước Nam, làm quỷ ai thề ?
Tướng Trần-Bình-Trọng chẳng nề Bắc-Vương.

14. Lông ngan làm chước dẫn đường,
Mỵ-Châu, Trọng-Thủy còn vương hận lòng.

15. Đống-Đa thây giặc điệp-trùng,
Quang-Trung Nguyễn-Huệ anh hùng phương Nam.

16. Họ Phan có cụ Sào-Nam,
Bôn ba khởi xướng, luận bàn Đông-Du.

17. Nguyễn-Vương giữ vững cơ đồ,
Lũy xây Trường-Dục, Duy-Từ có công.

18. Nguyễn-Du tạm lánh sơn trung,
Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh.

19. Triệu-Bà Lệ-Hải Tài-Trinh,
Ngàn năm dân Việt tôn vinh, phụng thờ.

20. Mục đồng tập trận ấu thơ,
Tiên-Hoàng Bộ-Lĩnh phất cờ bông lau.

21. Thánh-Tôn, nguyên súy, công hầu,
Tao-Đàn lập hội, lựa câu họa vần.

22. Đền Hùng, hương khói phong vân,
Lâm-Thao là chốn nhân dân hướng chầu.

23. Phùng-Hưng bẻ gẫy sừng trâu,
Tôn thờ Bố-Cái, sức đâu hơn người.

24. Lam-Sơn áo vải, lòng trời,
Vua Lê khởi nghĩa, muôn đời ghi công.

24. Tên Trần Ích Tắc hai lòng,
Nguyên Mông dâng nước, xích còng nhân dân. (* Tác giả bài viết đã sửa lại 2 câu này vì yếu tố chính trị)

26. Yết-Kiêu, Dã-Tượng sả thân,
Đục chìm thuyền địch, mấy lần Đằng-Giang.

27. Lý-Triều Vạn-Hạnh cao tăng,
Cùng Từ-Đạo-Hạnh tiếng vang pháp thiền.

28. Bình-Ngô Đại-Cáo sách tuyên,
Văn tài Nguyễn-Trãi lưu truyền mai sau.

29. Thành Yên, liệt sĩ rơi đầu,
Vang danh Thái-Học, lưu sầu Quốc-Dân.

30. Tiên-Du, treo ấn từ quan,
Giáng-Hương, Từ-Thức theo nàng lên tiên.

31. Âu cơ, trăm trứng nở truyền,
Ngàn năm Hồng Lạc, con Tiên, cháu Rồng.

32. Bình-Khôi, chức hiệu Nguyên-Nhung,
Lệnh Bà Trưng Nhị được phong tướng tài.

33. Tây-Sơn lẫm liệt thần oai,
Quần thoa ai sánh tướng Bùi-Thị-Xuân.

34. Cần-Vương vì nước gian truân,
Vua Hàm-Nghi trải tấm thân lưu đầy.

35. Lập ngành Hát Bộ từ đây,
Tổ-sư Đào-Tấn, bậc thầy xướng ca.

36. Đoàn thư, Chinh-Phụ dịch ra,
Trần-Côn trước tác khúc ca ngậm ngùi.

37. Gia-Long từ độ lên ngôi,
Công thần giết hại, nhiều người thác oan.

38. Tố-Tâm, tác giả Song-An,
Chữ Hoàng-Ngọc-Phách, lời than tự tình.

39. Thái-Nguyên chống Pháp, dấy binh,
Lưu danh Đội Cấn, gây tình quốc gia.

40. Pháp quân tiến đánh thành Hà.
Tuẫn trung, Hoàng-Diệu, Chính-Ca một thời.

41. Chiêu-Hoàng nhà Lý truyền ngôi
Cho chồng Trần-Cảnh nối đời làm vua.

42. Diễn âm gương hiếu ngày xưa,
Ghi công Văn-Phức, vốn thừa Lý gia.

43. Hán văn chuyển tiếng nước nhà.
Thơ Nôm, Đường luật chính là Nguyễn-Thuyên.

44. Kim-Sơn, Tiền-Hải, dinh điền,
Uy danh Công-Trứ, tiếng truyền đời sau.

45. Tú Xương, sông Vị, không giầu,
Tiếng thơ cao ngạo, ai rầu mặc ai.

46. Duy-Tân vì nước rời ngai,
Thực dân uy hiếp đưa ngài đảo xa.

47. Mồng Năm kỷ niệm Đống-Đa,
Tháng Giêng chiến thắng, hùng ca Ngọc-Hồi.

48. Tiễn cha, Nguyễn-Trãi nhớ lời
Phi-Khanh còn vẳng núi đồi Nam-Quan.

49. Bà Trưng khôi phục giang san,
Mê-Linh khởi nghĩa, dẹp tan quân thù.

50. Danh Trần-Quang-Khải ngàn thu,
Chương-Dương cướp giáo, bắt tù Hàm-Quan.

51. Nguyễn-Triều, khởi sự gian nan,
Bôn ba Phúc-Ánh, Bắc Nam hợp lòng.

52. Tả-Quân, thờ phụng Lăng-Ông,
Tướng Lê-Văn-Duyệt có công phá thành.

53. Âu-Cơ, tiên nữ giáng trần,
Hợp duyên cùng Lạc-Long-Quân giống Rồng.

54. Đức Trần-Hưng-Đạo phá Mông,
Đền thờ Kiếp-Bạc, tôn sùng khói hương.

55. Ngàn năm thời đại Hùng-Vương,
Lạc-Hầu, Lạc-Tướng, chức thường gọi quan.

56. Tướng Châu-Văn-Tiếp thân tàn,
Vĩnh-Long, Mang-Thít đầu hàng Tây-Sơn !

57. Trạng Trình phong tước Quốc-Công,
Bỉnh-Khiêm họ Nguyễn, vốn dòng Cổ-Am.

58. Hùm thiêng sớm đã về âm,
Tri-Phương cùng với Nguyễn-Lâm giữ thành.

59. Chống Lương, Dạ-Trạch uy danh,
Triệu-Vương, Quang-Phục hiển vinh một thời.

60. Chu hiền xin chém bẩy người,
Vua nghe kẻ nịnh, ông rời chức quan.

61. Vì tay Thị Lộ thác oan,
Công thần Nguyễn-Trãi gia toàn chu di.

62. Diên-Hồng quyết chiến còn ghi,
Đời Trần bô lão kém gì tráng sinh.

63. Tổ Hùng tên hiệu Đế Minh,
Dương-Vương Lộc-Tục, con mình phong vua.

64. Vĩnh-Long chống Pháp đành thua,
Ông Phan-Thanh-Giản, ơn vua tuẫn người.

65. Dù ai buôn bán ngược xuôi,
Đền Hùng trẩy hội mồng Mười tháng Ba,

66. Hàng năm kỷ niệm Hai Bà,
Tháng Hai, mồng Sáu trầm hà Hát-Giang.

67. Tản-Viên che phủ mây vàng,
Sơn-Tinh chuyện cũ đưa nàng lên cao.

68. Tản-Đà, bút hiệu thi hào,
Núi sông hai chữ ghép vào thành tên.

69. Cùng trong một bọc Rồng Tiên,
Trứng trăm con nở, nối truyền đời ta.

70. Đông-Du cách mạng sơn hà,
Bội Châu lừng lẫy tiếng nhà họ Phan.

71. Hùm thiêng Yên-Thế họ Hoàng,
Nổi danh Hoa-Thám giữ vùng chiến khu.

72. Đời Lê bình trị thiên thu,
Thánh-Tôn mới lập hội thơ Tao-Đàn.

73. Thăng-Long giữ vững giang san,
Quang-Trung Nguyễn-Huệ đánh tàn quân Thanh.

74. Ngọa triều, tửu sắc liệt mình,
Uổng cho Long-Đĩnh tan tành nghiệp ê.

75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề,
Thánh Trần không thắng không về tới sông.

76. Mười năm kháng chiến thành công,
Ơn vua Lê-Lợi, non sông phục hồi.

77. Kim-Quy chuyện móng ngàn đời,
An-Dương-Vương được Rùa trời ban giao.

78. Bình Chiêm, dẹp Tống, Lý hào,
Câu thơ Thường-Kiệt: Nam trào, Nam cư.

79. Đời Lê, Lương đống tâm tư,
Đắc Bằng, quốc sách dâng thư trị bình.

80. Trạng nguyên họ Mạc thấp mình,
Đĩnh Chi thảo phú ví tình hoa sen.

81. Hà-Tiên Nam Việt cuối miền,
Nhờ tay Mạc-Cửu dựng nên mật trù.

82. Thái-Nguyên chống Pháp, giặc thù,
Ông Lương-Ngọc-Quyến thiên thu tuyệt mình.

83. Quy-Nhơn, Võ-Tánh quyên sinh,
Đài cao đốt lửa, chiếm thành Tây-Sơn.

84. Sĩ-Liên, Sử-Ký Đại-Toàn,
Triều Lê soạn thảo, danh thần họ Ngô.

85. Nguyễn phò, gây dựng cơ đồ,
Tướng Lê-Văn-Duyệt, quật mồ thảm thay.

86. Vân-Tiên, tác giả ai hay ?
Cụ đồ Đình-Chiểu, xưa nay mù lòa.

87. Đại-Từ, cách mạng sơn hà,
Hải-Thần, cụ Nguyễn bôn ba nước ngoài.

88. Thám-Hoa Nhữ-Học, thiên tài,
Học nghề in sách miệt mài dạy dân.

89. Tâu vua, Trường-Tộ điều trần,
Tiếc thay Tự-Đức canh tân không màng.

90. Ngọc-Hân tài sắc vẹn toàn,
Quang-Trung Nguyễn-Huệ điện vàng sánh duyên.

91. Văn tài Bá-Quát vô tiền,
Quốc-Oai treo ấn, cự thiên, kháng đình.

92. Lũy-Thầy, Đồng-Hới, Quảng-Bình,
Duy-Từ nổi tiếng xây thành, khai sơn.

93. Khâm sai Bắc Việt chiêu dân,
Cụ Phan-Kế-Toại, văn thần vua phong.

94. Trương-Chi hát vọng khuê phòng,
Mỵ-Nương nghe tiếng, đem lòng tương tư.

95. Đông-Y Hải-Thượng danh sư,
Dương-An Toàn-Trạch, đề thư dụng truyền.

96. Trận này không phá giặc Nguyên,
Không về sông Hóa, lời nguyền Đạo-Vương.

97. Vân-Đồn thắng địch tuyệt lương,
Quân Nguyên nản chí, công dường Khánh-Dư.

98. Bạch-Vân về ngụ, tâm tư,
Thi văn, lý đoán, ẩn cư Trạng Trình.

99. Quang-Trung thần tốc phát binh,
Mùa xuân Kỷ-Dậu chiếm thành Thăng-Long.

100. Lời ca con cháu Tiên Rồng :
Giặc thù tiêu diệt, non sông thanh bình. (* Tác giả bài viết đã sửa lại câu này vì yếu tố chính trị)

 

M.C.U

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: