RSS

Daily Archives: 22/08/2011

Lược sử Đức Phật Thích Ca bằng hình ảnh

Đấng Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các chư thiên ở cung trời Đâu Suất thỉnh bồ tát Hộ Minh tái thế để giáo hoá và cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà

Read the rest of this entry »

 
3 bình luận

Posted by trên 22/08/2011 in Phật học

 

Nhãn: ,