RSS

Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người)

25 Tháng 8
Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) là một bài kệ của thiền sư Mãn Giác. Ông từng làm quan triều Lý. Sau những lúc việc quan, ông thường chú tâm nghiên cứu về Thiền học. Về sau, ông xin vua Trần Nhân Tông từ quan để xuất gia tu hành.
Cuối tháng 11 năm 1096, sư đã kêu đại chúng đến và đọc bài kệ này. Sau khi đọc xong, sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 45 tuổi. Chúng tăng hỏa táng và thu nhặt xá lợi về thờ tại chùa Sùng Nghiêm.

Nguyên tác : Dịch : 
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai


Thích Thanh Từ dịch thơ :
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc qua mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai

Mai Công Uẩn

About these ads
 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: